0%
Icon Carbon

Dodatki energetyczne przysługują gospodarstwom domowym, które ogrzewają się za pomocą:

  • kotła na paliwo stałe, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, piecokuchni,
  • kuchni węglowej lub pieca kaflowego na paliwo stałe – zasilanego węglem kamiennym,
  • brykietem lub peletem (zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego).

Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ważna informacja

Ważne: Termin składania wniosków
kończy się 30 listopada 2022 roku.

Icont Carbon

Dodatek tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Ten rodzaj dodatku przysługuje gospodarstwom domowym ogrzewanym za pomocą:

  • kotła na paliwo stałe, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchenny, piecokuchni albo pieca kaflowego na paliwo stałe, zasilanego peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy.
  • kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG.
  • kotłem olejowym.
Ważna informacja

Ważne: Termin składania wniosków
kończy się 30 listopada 2022 roku.

Nasi
partnerzy

PW
Nask
AGH
Meta
UW
PAS